Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Конкурси

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА“ ОБЕКТ 2201-ТОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА“

ОБЕКТ 2201-Т

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД