Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Обявления

ТП ДГС Места уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад ТП ДГС Места уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ