Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Места

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17172.00 Първа: 14.10.2022
Втора: 14.10.2022

ДГС Места

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18305.00 Първа: 14.10.2022
Втора: 14.10.2022

ДГС Места

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33591.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26038.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42003.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 55936.00 Първа: 11.01.2022
Втора: 11.01.2022