Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Места

Обект: 2223 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3087.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022