Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Места

Обект: 2327С1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18037.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДГС Места

Обект: 2313-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7150.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024

ДГС Места

Обект: 2402-1-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 7725.00 Първа: 24.04.2024
Втора: 24.04.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31050.00 Първа: 24.04.2024
Втора: 24.04.2024

ДГС Места

Обект: 2222-1-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14712.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Места

Обект: 2402-1-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12075.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17475.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17400.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16880.00 Първа: 18.03.2024
Втора: 18.03.2024

ДГС Места

Обект: 2402-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17280.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Места

Обект: 2401-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18123.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДГС Места

Обект: 2327C Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7380.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024