Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Места

Обект: 2222-1-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16956.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Места

Обект: 2316С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11835.00 Първа: 25.08.2023
Втора: 25.08.2023

ДГС Места

Обект: 2317С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12548.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023

ДГС Места

Обект: 2309-10 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16953.00 Първа: 18.08.2023
Втора: 18.08.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25311.00 Първа: 18.08.2023
Втора: 18.08.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32734.00 Първа: 10.08.2023
Втора: 10.08.2023

ДГС Места

Обект: 2313-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26170.00 Първа: 09.08.2023
Втора: 09.08.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17748.00 Първа: 09.08.2023
Втора: 09.08.2023

ДГС Места

Обект: 2315-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15029.00 Първа: 25.07.2023
Втора: 25.07.2023

ДГС Места

Обект: 2308-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20813.00 Първа: 14.07.2023
Втора: 14.07.2023

ДГС Места

Обект: 2312-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 25251.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС Места

Обект: 2222-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58315.00 Първа: 28.06.2023
Втора: 28.06.2023

ДГС Места

Обект: 2309-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32752.00 Първа: 28.06.2023
Втора: 28.06.2023

ДГС Места

Обект: 2308-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22498.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Места

Обект: 2309-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44481.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Места

Обект: 2309-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26274.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Места

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44086.00 Първа: 05.05.2023
Втора: 05.05.2023

ДГС Места

Обект: 2309-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29730.00 Първа: 05.04.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28236.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 29.03.2023