Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Места

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31175.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Места

Обект: 2310-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37075.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Места

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 156940.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70640.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32830.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2320-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44515.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Места

Обект: 2323-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51220.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024