Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Места

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44202.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31832.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36969.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 110429.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43306.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2307МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17961.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2306МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30731.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2305МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62510.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2304МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46860.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2303МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31977.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 50633.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11075.00 Първа: 05.12.2022
Втора: 05.12.2022

ДГС Места

Обект: 2242С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3995.00 Първа: 03.11.2022
Втора: 03.11.2022

ДГС Места

Обект: 2239С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6877.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Места

Обект: 2238С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8861.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Места

Обект: 2237С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8600.00 Първа: 19.09.2022
Втора: 19.09.2022

ДГС Места

Обект: 2236С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14018.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2235С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13726.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2234С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11727.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2233С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13654.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2232С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3462.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30479.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Места

Обект: 2228С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11889.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2227С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 9314.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2226С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12372.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2225С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18609.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2230С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 22320.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2229С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18758.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2224С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12690.00 Първа: 20.06.2022
Втора: 20.06.2022

ДГС Места

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 58733.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДГС Места

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8973.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДГС Места

Обект: 2220 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5980.00 Първа: 11.05.2022
Втора: 11.05.2022

ДГС Места

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7832.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11739.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13381.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15121.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2212МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25720.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022