Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Обявления

Продажбата на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022 / 2023 г. на физически лица за лична употреба, без право на продажба от държавните горски територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Места”