Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Места

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4451.00 Първа: 09.05.2024
Втора: 09.05.2024