Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Места

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43359.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Места

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40153.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024