Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Места

Обект: 2308-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22498.00 Първа: 16.06.2023
Втора: 16.06.2023

ДГС Места

Обект: 2309-5 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44481.00 Първа: 15.06.2023
Втора: 15.06.2023

ДГС Места

Обект: 2309-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26274.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Места

Обект: 2309-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44086.00 Първа: 05.05.2023
Втора: 05.05.2023

ДГС Места

Обект: 2309-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 29730.00 Първа: 05.04.2023
Втора: 05.04.2023

ДГС Места

Обект: 2309-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28236.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 29.03.2023