Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Места

Обект: 2232С-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32122.00 Първа: 11.08.2022
Втора: 11.08.2022

ДГС Места

Обект: 2230С-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17484.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 15.07.2022

ДГС Места

Обект: 2229С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23433.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 15.07.2022

ДГС Места

Обект: 2222-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 127373.00 Първа: 07.06.2022
Втора: 07.06.2022

ДГС Места

Обект: 2219-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17460.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2218-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19311.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2217-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21132.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2216-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28882.00 Първа: 25.02.2022
Втора: 25.02.2022

ДГС Места

Обект: 2212МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 90613.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Места

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54128.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022

ДГС Места

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33105.00 Първа: 28.02.2022
Втора: 28.02.2022