Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Места

Обект: 2320-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56905.00 Първа: 25.07.2023
Втора: 25.07.2023

ДГС Места

Обект: 2311-1МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 39575.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Места

Обект: 2306МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59215.00 Първа: 25.01.2023
Втора: 25.01.2023

ДГС Места

Обект: 2305МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 141125.00 Първа: 25.01.2023
Втора: 25.01.2023

ДГС Места

Обект: 2304МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 147525.00 Първа: 25.01.2023
Втора: 25.01.2023