Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Места

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14002.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Места

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 31927.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Места

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 93178.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31140.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23662.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024