Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Места

Обект: 2423С Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14660.00 Първа: 23.07.2024
Втора: 23.07.2024

ДГС Места

Обект: 2410-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11346.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Места

Обект: 2420С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14273.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Места

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19836.00 Първа: 26.04.2024
Втора: 26.04.2024

ДГС Места

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14002.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Места

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 31927.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Места

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 93178.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31140.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 06.02.2024
Втора: 06.02.2024

ДГС Места

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23662.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024