Опазваме зеленото богатство и дивеча!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Места

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43788.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Места

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36750.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023

ДГС Места

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39346.00 Първа: 22.08.2023
Втора: 22.08.2023

ДГС Места

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49990.00 Първа: 09.08.2023
Втора: 09.08.2023

ДГС Места

Обект: 2322С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 22385.00 Първа: 07.07.2023
Втора: 07.07.2023

ДГС Места

Обект: 2321С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 24805.00 Първа: 07.07.2023
Втора: 07.07.2023

ДГС Места

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45851.00 Първа: 26.07.2023
Втора: 26.07.2023

ДГС Места

Обект: 2310-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 38158.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС Места

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12760.00 Първа: 20.06.2023
Втора: 20.06.2023

ДГС Места

Обект: 2318С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3537.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Места

Обект: 2317С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 29597.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Места

Обект: 2316С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 13692.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Места

Обект: 2315С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 27174.00 Първа: 29.05.2023
Втора: 29.05.2023

ДГС Места

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17074.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Места

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21174.00 Първа: 31.05.2023
Втора: 31.05.2023